Vesti

Hotel Pupik - Artists in residence program, Austrija, jul 2013.

Instalacija Hexagonus nastala je tokom boravka Vladimira Perića i Milice Stojanov u umetničkoj koloniji Hotel Pupik http://www.hotelpupik.org/. Kolonija je internacionalnog i interdisciplinarnog tipa i okuplja umetnike i profesionalce iz polja vizuelnih umetnosti, muzike, plesa, teatra. Instalacija Hexagonus je multimedijalni rad koji se kroz element šestougaonika bavi interakcijom između prirode i čoveka, koristeći materijal autentičan za sredinu u kojoj je umetničko delo stvoreno.