Biografija

Vladimir Perić

Vladimir Perić (1962), multimedijalni umetnik, studirao je grafiku i fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Njegov rad pluralističkog izraza, koji pripada polju konceptualne umetnosti, može se podeliti u tri faze – stvaralački period kada je izlagao pod pseudonimom Talent (1986–1996), zatim kao osnivač i član grupe Talent Factory (1996–2006), nakon čega izlaže pod svojim imenom kao i u okviru novog desetogodišnjeg projekta Muzej detinjstva (2006–2016). Do sada je izlagao 57 puta samostalno i na više od dve stotine grupnih izložbi.

Perić je već dvadeset godina član Udruženja likovnih umetnika Srbije, a 2004. godine postaje i član Art Directors Club-a Srbije. Njegov eklektičan rad prepoznatljiv je na raznim umetničkim poljima: u muzici, vizuelnoj umetnosti – grafici i grafičkom dizajnu, fotografiji, likovnoj umetnosti – u kojoj se izražava u formi instalacija, objekata, ready-made objekata.

Autorska tipografija, font FeO₂, donela mu je značajno međunarodno priznanje – uvrštena je u pregled grafičkog dizajna u okviru publikacije Stivena Helera i Marka Ilića Icons of Graphic Design (Steven Heller, Mirko Ilić, Icons of Graphic Design, Themes&Hudson, prvo izdanje 2001, drugo izdanje 2008). Radovi autora objavljivani su u mnogim uglednim publikacijama i časopisima, poput  “2nd sight, graphic design after the end of print” Dejvida Karsona,  “Domus”, “How”, “Graphics International” , “Blue”, “European Photography”, “Kvadrat”, “Eterna”, “Reč”, “New Moment”, “Remont Art magazin”, “Art Fama” itd.

Početkom 2006. godine dodeljena mu je ugledna nagrada za likovnu umetnost – Politikina nagrada iz fonda Vladislav Ribnikar, za izložbu “Made in Yugoslavia”.

Trenutno radi na Fakultetu primenjenih umetnosti  u Beogradu kao saradnik u oblasti fotografije. Izlaže pod vlastitim imenom, a u središtu stvaralaštva je složeni projekat Muzej detinjstva koji razvija zajedno sa istoričarkom umetnosti Milicom Stojanov.

Muzej detinjstva istražuje, sistematizuje i interpretira svedočanstva detinjstva (ambalažu, igračke, literaturu, garderobu, fotografije itd, većinom pronađene na buvljim pijacama), koja su najpre vezana za sociokulturni prostor Jugoslavije, ali imaju i univerzalnu vrednost, razumljivu i bez znanja o istorijskoj i kulturnoj konotaciji. Muzej detinjstva istražuje složeni koncept detinjstva i povezanih kategorija poput sećanja, identiteta, intimnih i kolektivnih narativa, koristeći muzeološki i antropološki pristup, u kombinaciji sa specifičnim autorskim pristupom, oličenom u kolekcionarskoj pasioniranosti i interpretaciji prožetoj umetničkim promišljanjem i ličnim odnosom autora prema detinjstvu.